Услуги

Нека работим

заедно!

Индивидуални консултации

Ние хората сме социални същества. Контакта с различни хора, в различни сфери е от изключително значение за нас. Всяка нова среща е ново знание за нас.

Времетраене: 60-90 мин.

Хипнотерапия

Трансът е целебен процес. Фокуса на внимание се обръща отвън навътре. Целта на хипноза е промяна. Хипнозата е въвеждане в състояние на транс.

Времетраене: 60-90 мин.

НЛП-Невролингвистично програмиране

Моделиране на човешкото мислене. НЛП процес за промяна, има сегашно състояние, използване на техники и достигане до желаното състояние на човека.

Времетраене: 60-90 мин.

Коучинг

Сферите на коучинга са различни. Личен коуч, кариерен, бизнес, екипен и т.н. Личният коуч помага на човек за постигане на цели, свързани с личния или професионалния му живот.

Времетраене: 60-90 мин.

Личностно развитие

Личностното развитие обхваща различни аспекти. Най-важното, от което учениците имат нужда, е да осъзнаят силните си черти, да придобият увереност и самочувствие да преодоляват трудности и да изградят общочовешки ценности.

Времетраене: 60-90 мин.

Групови занимания

Какво е реалност и какво е илюзия? Вие в кой Свят живеете? Реалността не е ли това, което съм? Реалност на латински означава „действителен”.

Фирмени Събития

В днешно време все повече фирми организират събития свързани с развитието на служителите и фирмените си партньори. Грижата за тяхното развитие както в професионален така и в личен план е от огромно значение за продуктивността на човек.