Личностно развитие

Step-by-Step

Личностното развитие обхваща различни аспекти. Най-важното, от което учениците имат нужда, е да осъзнаят силните си черти, да придобият увереност и самочувствие да преодоляват трудности и да изградят общочовешки ценности.

Личният план за развитие осигурява на учениците възможност за самоанализ – оценка на собствените знания, умения, способности и квалификации. Тази самооценка дава ясна представа за силните и слабите страни на личността и служи за ориентир към потенциални възможности и опасности. Основната цел на развиване на умението за личностно развитие е да се подобри капацитетът на учениците; да разберат какво и как да учат; да преразгледат, да планират и да поемат отговорност за собственото си академично, професионално и лично развитие.

Консултация

Времетраене на консултация: 60-90 мин.
111 лв
Запази час

Годишен Абонамент

Пакет от 12 посещения
1110 лв
Запази час

Изберете желания курс на удобни вноски с tbi bank.

Как да направите заявка:

Изберете бутона на tbi bank. В няколко стъпки попълнете избрания курс и вноски, както и вашите лични данни.

или чрез

Заплащането става чрез банков превод на сметка:

Академия Мерам ЕООД

Банка ДСК

BG87STSA93000029574891